Golfini... (da sei mesi a sedici anni)

 
 

 

 

   

ANDREA DA 129,00

ANTONIA DA 119,00

SPORTY DA 99,00

 

 

 

   

JACKY DA 99,00

SKIRTY DA 79,00

NINA DA 99,00

 

 

 

 

MAXI 69,00

PETER BLU DA 49,00

PINKERL DA 49,00

HERZI DA 89,00

 

     

RABBIT DA 89,00

WALDI DA  89,00

LIVIA 89,00

PAOLA DA 99,00

 

 

 

 

PETERLI 139,00

BARBL 69,00

BIGGI DA 49,00

MATTI DA 49,00

 

 

 

 

GIULIETTTA DA 49,00

MONI DA 69,00

SABY 69,00

MIRIAM DA 69,00

 

 

 

 

JOHANN 69,00

FREDY DA 69,00

MANNI DA 69,00

TOBIAS DA 49,00

 

 

    

 

 

ELIAS DA 49,00

TOBI DA 75,00

SISSY 59,00

PETER 89,00

 

 

 

   

HANSL DA 89,00

HUBERT DA 69,00

PEPPA   89,00

 

 

 

 

NENE DA 129,00

SEPP DA 119,00

GABELE 99,00

MADELE 99,00

 

 

       

SISI 129,00

SEIS 129,00

 
 
 
Giacche di lana cotta... (da  sei mesi a sedici anni)
 

 

 

   

WALKINI DA 99,00

 

WOOLCOAT DA 159,00

 

WALKY DA 89,00

   
 

 

       

ALPI DA 89,00

 

PONCHO 99,00

       
 

 

 

 

TRIXI DA 119,00

 

HELEN DA 99,00

 

AZZURRO 89,00

 

BEA 89,00

 

 

 

 

BLUETTE 89,00

 

HARDY 89,00

 

ROSL 89,00

 

SWEETY 89,00

 

 

 

 

GRAUY 79,00

 

BRAUNI 79,00

 

BLAUY 79,00

 

BLACKY 79,00

 

 

 

   

GREENY 79,00

 

LILLI 79,00

 

ROSSI 79,00

   
 

 

 

 

PINKY DA 89,00

 

TRIXI DA   89,00

 

MIXI DA 89,00

 

TIM DA 89,00

 

 

 

   

TOM DA 89,00

 

MAX DA 89,00

 

SEBASTIAN 149,00

   
 

 

     

MAX DA 99,00

 

MORITZ DA 99,00

 

ANDREA DA 75,00

   
 

 

       

GIGGI 99,00

 

GOGGI 99,00

       
 
 
 

G i e s s w e i n. . .

 

 

 

 

DANIEL RED DA 159,00

 

DANIEL BLUE DA 159,00

 

DANIEL GREEN DA 159,00

 

DANIEL GREY DA 159,00

 
Edelweiss-tirolstyle.com 2006. All rights reserved.